ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך רשמי המסדיר הליך משפטי חדש אשר נוצר במטרה להגן על זכות האדם לקבוע את גורלו. כמו כן, הליך זה משמש כאמצעי משפטי למניעת מקרי ניצול ופגיעה בזכויות של חסרי ישע, אשר איבדו יכולת לדאוג לעצמם ותלויים בחסדיהם של אחרים. הייחודיות של ייפוי כוח מתמשך נובעת מתנאי חתימה מוקדם, המאפשר להסכם הנחתם להיכנס לתוקף במועד עתידי, בהתאם לצורך.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בגיר וכשיר משפטית להסמיך מרצונו חופשי אדם או מספר אנשים, לרוב בן/בת הזוג או קרוב משפחה, בתנאי שהם בגירים ואינם פסולי דין, לקבל החלטות ולבצע את כל הפעולות המשפטיות בשמו כלפי הצד השלישי, הן בתחום האישי, הן בתחום הפיננסי והן בתחום הרפואי, במקרה שהוא עצמו יאבד כשירות משפטית עקב הדרדרות במצבו הנפשי או הפיזי ולא יוכל לטפל בענייניו.

ההבדל בין ייפוי כוח וייפוי כוח מתמשך

על פי חוק השליחות, תוקפו של ייפוי כוח מותנה בכשירות משפטית, הן של מייפה הכוח והן של מיופה הכוח (למעט ייפוי כוח בלתי חוזר הנדרש לרישום נכסי מקרקעין בטאבו). בהתאם לכך, ייפוי כוח מתבטל לאלתר במקרה שאחד מהצדדים הופך לפסול דין. ייפוי כוח מתמשך, לאומת זאת, אמנם נחתם כאשר מייפה הכוח עדיין כשיר משפטית ודעתו צלולה, אך  נכנס לתוקף רק אם וכאשר יאבד המייפה כשירות משפטית ויהפוך לפסול דין.  על כך, ניתן לראות במסמך זה אלטרנטיבה להליך מסורבל ומורכב של מינוי אפוטרופוס המתבצע על ידי בית המשפט.

ייפוי כוח מתמשך – תנאים ואופן חתימתו

מסמך ייפוי כוח מתמשך מאפשר למייפה כוח לתת הוראות מדויקות ולהגדיר באופן ייסודי את התנאים לביצוע ההליך. כך, רשאי מייפה הכוח למנות מספר מיופי כוח ולקבוע היקף והגבלות האחריות עבור כל אחד מהם באופן פרטי. מעבר לכך, החוק מאפשר למייפה כוח למנות מיופה כוח מחליף.

תחומי האחריות של מיופה הכוח

כאמור, מייפה הכוח יכול להסמיך נציג אשר יבצע בשמו חלק או כל הפעולות בתחומים הבאים:

ענייני רכושו: טיפול בניירות ערך, ניהול חשבון בנקאי, מכירת נכסים ועוד

ענייני גופו: פעולות שנועדו לספק צרכים יום יומיים של מייפה הכוח, הן חברתיים, הן נפשיים והן פיזיים. כמו כן, פעולות שנועדו לטפל במצב בריאותי, בין אם ברמה של תחזוקה ובין אם במקרים של החלטות יוצאות דופן, כגון מתן הסכמה לניתוח או טיפול פולשני להערכה או הצלת חיים.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר למייפה הכוח להחליט האם הסמכות שמועברת למיופה הכוח הינה מוגבלת על ידי תחום אחריות מסוים, כגון ענייני בריאות, או הינה גורפת לכל תחומי החיים.

הגבלות של ייפוי כוח מתמשך

אולם מסגרת הסמכות שניתנת למיופה כוח רחבה ביותר, אך יש לה הגבלות שנקבעו על פי חוק.  הגבלות אלה לא ניתנות לביטול, גם אם מייפה כוח מעוניין בכך. כך, מיופה כוח אינו רשאי לבצע פעולות הבאות:

  • להמיר דתו של מייפה כוח
  • לערוך צוואה
  • למסור את ילדו לאימוץ
  • להשתתף במקומו בבחירות
  • לקבל החלטות המוסדרות במסמך ייפוי כוח לטיפול בחולה הנוטה למות

כמו כן, פעולות משפטיות הבאות יהיו אסורות לביצוע על ידי מיופה הכוח, אלא אם כן יצוין אחרת במסמך ייפוי כוח מתמשך: מתן תרומות, הלוואות או ביצוע עסקאות פיננסיות בהיקפים גדולים