ייפוי כוח

ייפוי כוח הינו הליך משפטי, המוסדר באמצעות הסכם רשמי, המסמיך אדם כלשהו לבצע פעולה או מספר פעולות בעלות תוקף משפטי עבור ובשם אדם אחר. הליך זה נדרש בין היתר כאשר פלוני, בגיר וכשיר משפטית, אינו מסוגל לטפל בענייני גופו או רכושו, מסיבה רפואית או לוגיסטית, באופן זמני או קבוע, ומעוניין למנות לעצמו נציג אשר יעשה זאת במקומו. כך, ייפוי כוח נחתם לעיתים בין חברים או קרובי המשפחה, כאשר מייפה הכוח, היוצא לנסיעה ממושכת לחו"ל, מעוניין שמיופה הכוח יטפל בענייניו הפיננסיים או רשמיים בתקופת היעדרותו.  במקרים אחרים, ייפוי כוח ניתן לגופים או גורמים מקצועיים, על מנת שיבצעו פעולה או מספר פעולות מוגדרות בתחום ספציפי, כגון ייפוי כוח לבנק, ייפוי כוח לביטוח לאומי או לסוכנות ביטוח. כמו כן, הסכמי ייפוי כוח משמשים אותנו לצורך העברת הבעלות במכירה או קנייה של רכב או  נכסי מקרקעין. בתקופה אחרונה החל שימוש בסוג ייחודי של ייפוי כוח: ייפוי כוח מתמשך, אשר מטרתו לאפשר לאדם העומד בפני אובדן כשירות משפטית להיערך לעתידו מראש.

מערכת המשפט בישראל מכירה סוגי ייפוי כוח שונים, הנערכים על פי חוק השליחות, התשכ"ה-1965 או על פי תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962. סוגי ייפוי כוח נבדלים על פי היקף האחריות הניתנת למיופה הכוח (ייפוי כוח כללי או מיוחד), או על פי זהות המקצועית של העורך והמאמת את המסמך (ייפוי כוח נוטריוני או ייפוי כוח לעורך דין), או על פי קביעת מועד פקיעתו של ההסכם (ייפוי כוח רגיל או ייפוי כוח בלתי חוזר). כמו כן, נהוג להפריד בין ייפוי כוח הנחתמים בין אנשים פרטיים וייפוי כוח המיועדים לרשויות או מוסדות פיננסיים או עסקיים או מדיניים.